کاربردی

امروزه زنجیره‌های‌ تأمین با ساماندهی درست به سمت انجمنی از شرکت‌های همیار پیش می‌روند که بر روی اهداف کلی توافق دارند و هر کدام توانایی ویژه خود را برای ارزش آفرینی در زنجیره به‌کار می‌گیرند. امر ساماندهی و شفاف سازی ظرفیت های موجود در شبکه همکاران در راستای بهره برداری از توانمندی ها یک اقدام ضروری است که در این راستا بایستی مجموعه ای از اطلاعات جمع آوری و به شکل مناسبی به اشتراک گذاشته شود. به اشتراک ‌گذاری اطلاعات در شکل درست آن، افزایش سرعت پاسخ‌گویی به نیازها، افزایش سرعت جریان اطلاعات و سرانجام افزایش کارایی و اثربخشی و در نهایت بهره وری...
در راستای حمایت از شرکت های همکار و رسیدن به مشارکت راهبردی، برخی از مواردی که طی نامه شماره ۲۲۱۶/۹۵/۳۵۳/۱۰۹۴ مورخ ۹۵/۰۸/۰۱ به همه سازمان های مرتبط ابلاغ شده است، به شرح زیر می باشد، لذا شرکت ها در عقد قرارداد با سازمان ها به این موارد توجه داشته باشند: ۱- همانطور كه در متن قرارداد براي تأخير پيمانكار در اجراي تعهدات قراردادي، جريمة نقدي در نظر گرفته مي¬شود، براي تأخير كارفرما در اجراي تعهدات مالي قرارداد، چنانچه منجر به طولاني¬تر شدن زمان اجراي قرارداد شود و در آن مدت، بهاي كالا و خدمات افزايش يابد، مبلغ قرارداد به ميزان نرخ تورم مربوطه...
درصورتی که اختلافی میان شرکت­ های همکار و سازمان­ های تابعه بوجود آید و این اختلاف در صنعت و سازمان حل نگردد، سمتا مسئول رسیدگی به اختلاف ایجاد شده و حل آن می­باشد. در این مرحله موضوع اختلاف به همراه مستندات مربوطه به مرکز سمتا منعکس و این مرکز نسبت به تشکیل هیأت رسیدگی به حل اختلاف اقدام می نماید. رئیس مرکز سمتا به عنوان رئیس هیأت، مسئولیت نظارت بر اجرای توافق­نامه توسط مدیرعامل سازمان مربوطه را برعهده دارد .
با توجه به انعقاد تفاهم نامه با مؤسسه مالی و اعتباری کوثر، شرکت های همکار می توانند با در دست داشتن پروانه همکاری سمتا، جهت اخذ ضمانت نامه اداری به شعبه های مؤسسه کوثر (بویژه شعبه خیابان شهید لنگری)مراجعه نمایند.
 ۱-   بهره گیری از نخبگان و استعدادهای برتر وظیفه  ۲-  ارائه خدماتِ بازرگانی به شبکه همکاران  ۳-حمایتهای صادراتی از شبکه همکاران  ۴-تسهیلات مؤسسه اعتباری کوثر  ۵-   ارائه تسهیلات خدمات بیمه ای کوثر  ۶-ارائه تسهیلات حسابرسی مالی و مالیاتی    
انجام حسابرسی مالی و مالیاتی برابر استانداردهای حرفه ای توسط مؤسسات وابسته به سازمان حسابرسی در کوهتاترین زمان ممکن و با ۲۰% تخفیف نسبت به نرخ دیگر مؤسسات حسابرسی یا نرخ حسابرسی سال گذشته همان شرکت.
بیمه های مهندسی:با اعمال ۲۰% تخفیف نسبت به قیمت های ارائه شده توسط سایر شرکت های بیمه گربیمه های مسئولیت:با اعمال ۲۰% تخفیف نسبت به قیمت های ارائه شده توسط سایر شرکت های بیمه گربیمه عمر و حوادث کارکنان و خانواده:مطابق با تعرفه های ویژه سهامدارانبیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری:مطابق با تعرفه های ویژه سهامدارانبیمه نامه مکمل درمانی کارکنان:مطابق با تعرفه های ویژه سهامدارانبیمه نامه های وکالت:نرخ این بیمه نامه با توجه به شرایط و توافقات آتی تعیین خواهید شد.
شرایط بهره مندی: شرکت های دانش بنیان همکاربازاریابی و صادرات توسط مرکز صادراتبازاریابی و صادرات، توسط شرکت تولید کننده
شرایط ارائه خدمات:شرکت های دانش بنیانشرکت های صنعتی - تولیدی و تحقیقاتیA و B سمتاداشتن قراردادهای جاری با سازمان های تابعه
شرکت هایی که مطابق با الزامات ارائه شده در قسمت کارگزاری شرکت های دانش بنیان، حائز شرایط دانش بنیان می باشد به مرکز سمتا (واحد ارزیابی شرکت های دانش بنیان) مراجعه نمایند.

صفحه