تماس با مرکز سمتا

آدرس: چهارراه پاسداران - خیابان شهید سید حسن بطحایی (مغان)- جنب بانک سپه- درب اول (گروه مهام) - مرکز سمتا

تلفن های تماس : دفتر مرکز :۲۲۵۸۲۹۸۲-۲۲۵۸۳۰۰۹

تکمیل مستندات: ۲۲۵۴۳۰۲۷ - ۲۲۵۴۹۴۷۳

واحد ارزیابی : ۲۲۵۶۶۶۸۵

کارگزاری شرکت های دانش بنیان : ۲۲۵۶۴۲۶۳

امور امنیتی شبکه همکاران: ۲۲۵۴۰۲۴۳

حل اختلاف: ۲۲۵۴۷۵۹۱

دورنگار: ۲۲۵۶۸۵۵۱